Obujanje običaja ličkanja koruze s stanovalci z demenco