Delavnica komunikacije

V mesecu aprilu so študenti psihologije, Filozofske Fakultete, Univerze v Ljubljani, v DSO Ljubljana – Bežigrad pripravili dve srečanji na temo komunikacije. V prvi delavnici so predelali osnovne koncepte ter konkretne prakse, ki omogočajo uspešno komunikacijo. Poleg pogovora o tej teme, so izvedli tudi nekaj praktičnih vaj pripovedovanja in poslušanja. Na drugem srečanju so najprej ponovili vsebine iz prve delavnice s pomočjo pripravljenih gradiv nato pa so stanovalcem predstavili nekaj primerov konfliktnih situacij. Skupaj so iskali odgovore za razrešitev le te in pristope komuniciranja, ki bodo doprinesli pozitivnemu razpletu. Tudi sami študenti so vadili prilagoditev komunikacije starejšemu občinstvu tako, da so prilagodili hitrost, izbor besedišča, jasnost in glasnost govora. Skupaj smo se tako naučili veliko novega. Zahvaljujemo se jim za pripravljene vsebine in prijetni dve srečanji.