Nastop Habibi babi in Tulipanke

  1. aprila so Dom starejših občanov Ljubljana – Bežigrad v živahne barve in ritme odele trebušne plesalke skupine Habibi babi in Tulipanke. Gre za plesalke starosti od 56 do 75 let. Že več kot deset let plešejo orientalske plese v plesni šoli Alje Shaar. Plešejo za rekreacijo in zaradi druženja, že vrsto let pa tudi javno nastopajo. Predstavile so vrsto eksotičnih ritmov in plesnih gibov. Občinstvo si je napaslo oči na prelepih bleščicah in kraguljčkih njihovih kostimov ter čudoviti predstavi, ki so nam jo pripravile plesalke. Za njihov nastop se jim iskreno zahvaljujemo.