Sodelovanje v projektu Tender

SODELOVANJE V PROJEKTU:

TeNDER – MODEL CELOVITE OSKRBE

V našem Domu smo se odločili pridružiti evropskemu projektu, ki sloni na modelu celovite oskrbe za obvladovanje nevrodegenerativnih in srčno-žilnih bolezni, vključno s pridruženimi obolevnostmi. K projektu nas je povabilo združenje Spominčica, s katerimi vrsto let uspešno sodelujemo.

Kaj je TeNDER?

affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life (TeNDER) je multidisciplinaren projekt, financiran iz evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Od leta 2019 do 2022 bodo v TeNDER razvili model celovite oskrbe za osebe z nevrode­generativnimi boleznimi, kot so osebe s Parkinsonovo boleznijo, Alzheimerjevo boleznijo in drugimi oblikami demence, ter srčno-žilnimi boleznimi vključno s pridruženimi obolevnostmi. Pri razvoju uporabnikom prijaznih rešitev bodo uporabili izkušnje partnerjev in znanje pridobljeno v raziskavah. V ta namen bodo v TeNDER izvedli pet obsežnih pilotov v različnih okoljih: bol­nišnice, domače okolje, domovi starejših in dnevni centri ter rehabilitacijski centri. Uporabili bodo različne tehnologije in naprave za prepoznavo aktivnosti, gibanja, čustvenega stanja, osnovnih vitalnih znakov in drugo.

Glavni cilj projekta je izboljšati kakovost življenja bolnikov in vseh, ki skrbijo zanje.

CILJNE SKUPINE, katerih namen je vključiti v projekt oziroma študijo:

  • osebe z Alzheimerjevo boleznijo (AD) ali drugo obliko demence,
  • osebe s Parkinsonovo boleznijo (PD), ter osebe s kardiovaskularnimi boleznimi (CVDs),
  • formalni in neformalni oskrbovalci,
  • strokovnjaki s področja zdravstvenega in socialnega varstva.

TeNDER združuje tehnologije, ki so enostavne za uporabo in ljudem že poznane, na primer: pametni telefoni, pametne zapestnice, senzorji gibanja, kamere, mikrofoni in podobne naprave. Te naprave in servisi bodo v pomoč pri beleženju vitalnih znakov, gibanja in aktivnosti, čustvenih stanj in za sledenje sprememb.

V ponedeljek, 16. 5. 2022 smo 11 stanovalcem našega Doma, ki so ustrezali zgornjim zahtevam za vključitev v študijo, namestili senzorje za meritev kakovosti spanca ter pametne ure. Povabila za sodelovanje v študiji so se razveselili ter so se z veseljem tudi nanj odzvali. O rezultatih projekta se bomo tekom izvajanja meritev in ob koncu pogovorili s stanovalci, skupaj z strokovnjaki, ki vodijo ta projekt.