BrainTrip: presejalni test za zgodnje odkrivanje demence (BDI test)

Namen raziskovalnega projekta je razvijanje in izboljševanje novega presejalnega testa za zgodnje odkrivanje demence. Za vsakega udeleženca so predvidena 3 srečanja, na katerih se izvajajo različni presejalni testi za demenco. Vsako izmed srečanj vključuje pogovor, različne spominske igre in kratek, neinvaziven ter popolnoma nemoteč posnetek možganskega valovanja z elektroencefalografijo (EEG). Okvirno eno srečanje traja 45-70 min, od česar pogovor zavzame cca 5-15 min, spominske igre cca 20-30 min in EEG meritev cca 20-25 min. Udeleženci lahko po testiranju prejmejo tudi povratne informacije o svojih spominskih sposobnostih.

Po naših dosedanjih izkušnjah pri preteklih testiranjih lahko rečemo, da stanovalci domov za starejše naš obisk dojemajo zelo pozitivno ter povečini izkažejo precej interesa za sodelovanje in pomoč pri naših meritvah.

V raziskavo so bili vključene osebe, ki že imajo težave s spominom, ali celo sum na demenco, vendar še ne jemljejo zdravil . Vseeno pa morajo biti udeleženci sposobni sodelovati pri umskih nalogah in merjenju možganske aktivnosti. Za vključitev v raziskavo imamo tudi nekaj izključitvenih kriterijev, kot so možganska kap ali infarkt v zadnjih 12 mesecih, epileptični napadi v zadnjih 12 mesecih, diagnosticirana psihiatrična stanja s psihozami, jemanje antidementivov, močnih pomirjeval, antipsihotikov.