Glasbeno plesna prireditev: Zemlja se v ritmu vrti

V ponedeljek, 22. aprila 2024, smo v  domu praznovali Svetovni dan Zemlje pod geslom “Planet proti plastiki”. Vodilo letošnjega dneva je bilo omejevanje oz. odprava plastike zaradi zdravja ljudi in planeta. V jedilnici doma je potekala glasbeno-plesna prireditev, ki so jo organizirale dijakinje Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. Na odru so se izmenjevale dijakinje srednje vzgojiteljske šole ter dijakinje umetniške gimnazije, ki se posvečajo plesu. Program je povezovala dijakinja Klara Klun z razmišljanjem Indijanskega poglavarja Seathla iz leta 1854, ki je postalo Sveto pismo ekologije. Sporočilo Svetovnega dneva Zemlje je: “Imamo samo eno Zemljo, zato varujmo naravo in spoštujmo živali!”

Stanovalci so bili nad predstavo in energijo, ki ju je izžarevala mladina, zelo navdušeni in so tudi spoznali, da mladim ni vseeno, kaj se dogaja s planetom Zemljo. Po končani prireditvi so dijakinje povabile stanovalce na sproščen klepet o Svetovnem dnevu Zemlje in poudarile pomen medgeneracijskega povezovanja. Takšna srečanja nam omogočajo, da delimo izkušnje, se učimo drug od drugega in gradimo trajnostne odnose za prihodnost.

Mladi se zavedajo, da nam Zemlja že sporoča, da se premalo zavedamo globalnega segrevanja. O varovanju okolja se veliko govori, v resnici  se naredi le malo.