Medgeneracijsko druženje

Medgeneracijsko druženje

V našem Domu se tako zaposleni, kot stanovalci zavedajo pomena medgeneracijskega druženja. Razumemo ga kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, učenja novih in starih veščin, prenašanja izkustev med generacijami, ustvarjanja in širjenja socialnih mrež ter ohranjanja kulturne dediščine. Druženje med mlajšo in starejšo generacijo predstavlja dobrobit, v smislu kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, lajšanja osamljenosti in pomaga krepiti tako duševno, telesno kot socialno zdravje, hkrati pa omogoča občutek sprejetosti in varnosti v ožjem družinskem okolju.

V DSO Bežigrad tesno sodelujemo z OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, Vrtcem Ciciban ter Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.

Spodaj je prikazanih nekaj foto utrinkov naših srečanj. Trenutno je epidemija Covid-19 začasno ustavila naša druženja in srčno upamo, da bomo čim prej lahko spet ustvarjali skupne zgodbe.

Prebivalec doma starejših občanov in otrok za računalnikomPrebivalka doma starejših občanov in otrociPrebivalci doma starejših občanov in otrociPrebivalka doma starejših občanov in otrociPrebivalci doma starejših občanov in otroci

Prebivalci doma starejših občanov in otroci za mizo