Aktivnosti

V Domu izvajamo različne dejavnosti s katerimi spodbujamo stanovalce, da aktivno preživljajo svoj čas.