Izjava o skladnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad https://www.dsolj-bezigrad.si/.

Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,
 • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo.

Stopnja skladnosti

Spletna stran https://www.dsolj-bezigrad.si/, je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • barvni kontrasti na spletni strani, ki niso v skladu z ZDSMA so razlog celostne grafične podobe ustanove,
 • slikam v programsko generiranim galerijam ni mogoče dodati alternativnega naslova,
 • kompleksne tabele s podatki,
 • virtualni sprehod po domu,
 • naslovi na strani preskočijo nivo zaradi oblike na spletni strani.

Omogočamo vam, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 14. aprila 2022 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 13. junij 2024.

Ocena nesorazmernega bremena

oceno nesorazmernega bremena si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.dsolj-bezigrad.si/wp-content/uploads/2022/04/Ocena-nesorazmernega-bremena.pdf

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov uredništva

Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad

Komanova ulica 1

1000 Ljubljana

Telefon: 01 589 67 50

info@dsolj-bezigrad.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili. V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si