OBISK DIJAKOV IN DIJAKINJ TER DRUŽENJE OB DRUŽABNIH IGRAH

V sredo, 8. 11. 2023, so nas popoldan obiskali dijaki in dijakinje Strokovno izobraževalnega centra Ljubljana. Za nas so pripravili glasbeno točko, kjer smo se jim s petjem pridružili tudi sami. Nato so stanovalcem razdelili razglednice, ki so jih sami narisali in nanje napisali lepe želje. Naredili so jih za prav vsakega stanovalca našega Doma. Za zaključek pa smo skupaj igrali Človek ne jezi se, Domine in Enko.

Medgeneracijsko povezovanje doda našim dogodkom svoj čar, zato bi se radi zahvalili mladim, ki so del svojega časa namenili stanovalcem in jim tako polepšali dan.