Zgodovina

Na podlagi Programa za izgradnjo domov za upokojence in varstvo starejših občanov v Ljubljani iz leta 1970, katerega je podpisala tudi Skupščina občine Ljubljana Bežigrad, je nato tega leta pričela z aktivnostmi za izgradnjo Doma starejših občanov Bežigrad.

Leta 1977 je bil Dom dograjen in je nudil kapaciteto za 214 stanovalcev. Že novembra istega leta so se vselili prvi stanovalci. Dom je sodobno zgrajen, z dvema stavbama, ki sta v pritličju in v I. nadstropju med seboj povezani, je brez arhitektonskih ovir, kombiniran in odprt v okolje.

V prvem desetletju je bil velik poudarek na izobraževanju delavcev in sledenju najnovejšim gerontološkim spoznanjem in razvoju varstva starejših.

V drugem desetletju delovanja Doma so se pričele kazati različne okvare na stavbi in nastale so potrebe po investicijskih posegih. Leta 1995 smo sanirali teraso z nadzidavo in pridobili nove bivalne prostore za 14 stanovalcev in s tem povečali kapaciteto na 228 stanovalcev.

V tretjem desetletju delovanja pa so potrebe in smernice zahtevale obsežne adaptacije prostorov. Prostori so tako postali bolj funkcionalni in prijetnejši za bivanje, ter omogočajo umestitev sodobne opreme, ki je za dobro in strokovno delo zelo pomembna.

Vsa leta z zavzetim in strokovnim delom razvijamo različne oblike pomoči in storitev, da stanovalcem omogočimo čim bolj dejavno in polno življenje ter z njihovim sodelovanjem ustvarjamo preživljanje kakovostne starosti.

Ker se stavba nezadržno stara, je potrebnih čedalje več vzdrževalnih del, poleg tega pa je vedno več prosilcev s potrebo po višji oskrbi in negi, zato je potrebna prilagoditev prostorov in ustreznih adaptacij. Nove smernice in normativi so posegli v standardizacijo velikosti prostorov. Na novo smo tako uredili dva apartmaja za zakonce, tri in več posteljne sobe pa spreminjamo v eno ali največ dvoposteljne sobe, s čimer smo tudi zmanjšali kapaciteto stanovalcev na trenutno število 223.  Zaradi vse večje obolevnosti starejših ljudi za Alzheimerjevo boleznijo (demenca) smo v zahodnem delu prvega nadstropja uredili dnevni prostor, kjer od ponedeljka do petka vodimo aktivnosti namenjene obolelim. Pri urejanju prostora smo izhajali iz potreb obolelih po varnosti, domačnosti in toplini.

Letos Dom praznuje okroglo 40 obletnico, ki jo bomo tudi ustrezno obeležili in si še naprej prizadevali, da bodo naši stanovalci kar se da zadovoljni v svojem vsakdanjiku. V novo obdobje vstopamo polni optimizma in želje po doseganju čim boljših rezultatov.