Javna dela

Javni delavci v našem Domu izvajajo družabništvo in pomoč pri običajnih dnevnih prostočasnih aktivnostih. Spremljajo stanovalca pri vsakodnevnih opravkih (banka, pošta, trgovina, obisk zdravnika, rokovanje s telefonom, računalnikom…). Nudijo pomoč pri spremljanju na terapije, v jedilnico, na sprehode, na rekreativne dejavnosti, prireditve ter delavnice. Spodbujajo in nudijo pomoč pri udeležbi na prostočasnih aktivnostih, prireditvah in delavnicah.