Demenci prijazna točka

Demenci prijazna točka

 

V četrtek, 7.02.2019 je Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad odprl Demenci prijazno točko. Točko sta slavnostno odprli Štefanija L. Zlobec, predsednica Spominčice in Marjeta Maruša Kerč, direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad.

Cilji vzpostavitve mreže Demenci prijaznih točk so:

Zagotovitev aktivne vključenosti oseb z demenco v lokalno skupnost in boljšo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju.

Vključiti že obstoječe prostore in storitve v lokalnem okolju, da bo omogočena osebam z demenco prijazna uporaba.

Usposobiti uslužbence za nudenje informacij o demenci in pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem.