Predstavitev doma

V Domu so stanovalcem na voljo raznovrstne, kvalitetne in strokovne storitve, s ciljem, da bi zagotovili čim višjo kakovost življenja in bivanja. Zaposleni spoštujejo posameznikove želje in potrebe in jih poskušajo z razumevanjem izpolniti.

Dom sodi med javne socialno varstvene zavode in nudi socialno in osnovno oskrbo, zdravstveno nego, fizioterapijo ter aktivnosti delovne terapije 206 starejšim stanovalcem, ki bivajo na stanovanjskih oddelkih in v dveh negovalnih oddelkih, ter 13 mlajšim invalidom, ki bivajo v pritličju v enoposteljnih sobah. Starejšim obiskovalcem so na voljo naslednje sobe: 103 enoposteljnih, 51 dvoposteljnih, 2 triposteljni sobi in 2 štiriposteljne sobe ter po novem dva apartmaja za zakonce.

Za dobro počutje stanovalcev skrbi okrog  114 prijaznih in strokovno usposobljenih delavcev, ki so organizirani v službi zdravstvene nege in oskrbe, prehrambeni, tehnični, računovodski in splošni službi, v proces dela pa se vključujejo tudi delavci zaposleni preko programa javnih del, študenti, upokojenci in prostovoljci.

Stanovalci se lahko družijo in preživljajo prosti čas v dnevnih prostorih, bifeju, klubskem prostoru in na terasi. Sprehodijo in odpočijejo si lahko v dveh parkih, ki obdajata Dom.

Dom je lociran v dokaj razgibanem okolju, saj se nahaja ob pomembnih prometnicah, ki omogočajo lažjo dostopnost, obenem pa se v bližini nahajajo za stanovalce nepogrešljivi infrastrukturni objekti, kot so trgovina, lekarna, banka, pošta in avtobusna postaja.