Predstavitev doma

Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad sodi med javne socialno varstvene zavode in nudi osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego, fizioterapijo ter aktivnosti delovne terapije  208 starejšim stanovalcem, ki bivajo na stanovanjskih in v negovalnih enotah, ter 13 mlajšim invalidom, ki bivajo v pritličju v enoposteljnih sobah. Starejšim stanovalcem so na voljo naslednje namestitve: 88 enoposteljnih, 48 dvoposteljnih, 2 triposteljni sobi in 2 štiriposteljni sobi in pet apartmajev za zakonce. Dom nudi tudi začasno bivanje in dnevno varstvo za manjše število uporabnikov.

V Domu so stanovalcem na voljo raznovrstne, kvalitetne in strokovne storitve, s ciljem, da bi zagotovili čim višjo kakovost življenja in bivanja. Zaposleni spoštujejo posameznikove želje in potrebe in jih poskušajo z razumevanjem izpolniti.

Stanovalci se lahko družijo in preživljajo prosti čas v dnevnih prostorih, bifeju, klubskem prostoru in na terasi. Sprehodijo in odpočijejo si lahko v dveh parkih, ki obdajata Dom.

Za dobro počutje stanovalcev skrbi okrog 110  prijaznih in strokovno usposobljenih delavcev, ki delujejo v službi zdravstvene nege in oskrbe, prehrambeni, tehnični, računovodski in splošni službi, v proces dela pa se vključujejo tudi delavci zaposleni preko programa javnih del, študenti, upokojenci in prostovoljci.

Dom se nahaja v dokaj razgibanem okolju, ob pomembnih prometnicah, ki omogočajo lažjo dostopnost, obenem pa se v bližini nahajajo za stanovalce nepogrešljivi infrastrukturni objekti, kot so trgovina, lekarna, banka, pošta in avtobusna postaja.

 

Slika z besedami

 

logotip eqalin