Prehrambena služba

Prehranska oskrba ima poleg zdravstvene nege in socialne oskrbe pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja posameznika, zato se tudi povečuje zahtevnost na tem področju. V Domu se zavedamo, da je lahko prehranska oskrba kakovostna le, če temelji na sodelovanju med izvajalci oskrbe in zdravstvene nege, izvajalci prehranske oskrbe ter stanovalci. Za prehransko oskrbo stanovalcev v Domu skrbi strokovno usposobljen kader, ki skrbno načrtuje jedilnike za vse dnevne obroke po priporočilih za prehransko obravnavo starejših ljudi in v skladu s sistemu HACCP. V Domu nudimo varovalno in dietno prehrano prilagojeno starostnikom in zunanjim odjemalcem. Ob sprejemu opravimo pogovor s starostnikom in na podlagi tega ugotovimo prehrambne navade in želje posameznika.