Predstavitev služb

Delo v Domu poteka v različnih službah, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo ter strokovno izpopolnjujejo:

  • Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno negovalne storitve 24 ur na dan in vse dni v letu, stanovalcem pa se trudijo nuditi celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten tim zdravstveno negovalne službe in oskrbe. Zdravstveno negovalni tim sestavljajo vodja ZNO, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji/negovalci, oskrbovalci in strežniki. Zdravstveno nego in oskrbo izvajajo na dveh negovalnih oddelkih, dveh stanovanjskih oddelkih  in na oddelku mlajših invalidov.
  • Službo za osnovno in socialno oskrbo sestavljajo vodja službe za osnovno in socialno oskrbo, socialna delavka, strokovna sodelavka ter animatorka.
  • Tehnično službo sestavljajo delavci, ki skrbijo za pranje in likanje perila, čiščenje prostorov ter vzdrževanje objekta, prostorov, opreme in okolice Doma.
  • Splošna služba skupaj z direktorico opravlja vse naloge poslovodenja (razen finančno-računovodskih nalog). Tukaj se izvajajo tajniška, kadrovska in administrativna dela, postopki javnega naročanja in nabava ter receptorska služba, kar opravlja poslovna sekretarka, pomočnica direktorice, strokovna sodelavka, ekonom in dva receptorja.
  • Finančno računovodsko službo sestavljajo vodja službe in dve računovodski delavki, ki opravljajo dela obračuna storitev, obračuna plač in ostala finančno knjigovodska dela.
  • Prehrambeno službo sestavljajo vodja kuhinje, kuharji in pomočniki kuharjev, ki poskrbijo za okusne in uravnotežene obroke in natakarji, ki hrano servirajo in postrežejo.