Služba za osnovno in socialno oskrbo

V Domu sta zaposleni vodja osnovne in socialne oskrbe in socialna delavka, ki prosilce in svojce informirata o življenju v Domu, jim svetujeta glede vložitve prošnje za sprejem v Dom in pomagata pri iskanju rešitev v trenutni stiski. Zavedamo se, da je prvi kontakt s prosilci in svojci temelj za trden in enakopraven osebni odnos, zato razvijamo tople in  pristne stike. Novim stanovalcem pomagamo, da iz svojih bogatih in neponovljivih življenjskih izkušenj črpajo moč za življenje v novem okolju. Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami vedno obrnejo nanju. Ponujata strokovno pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, sodelujeta z ostalimi službami v Domu in z zunanjimi institucijami.

V okviru službe socialne in osnovne oskrbe je zaposlena tudi strokovna delavka za storitve. Njena osrednja zadolžitev je izvajanje in koordiniranje programa za uporabnike obolele za demenco. Zadolžena je tudi za uvajanje, izvajanje in koordiniranje programov in drugih aktivnosti za vse skupine uporabnikov storitev institucionalnega varstva, pri čemer sodeluje z delovnim terapevtom, socialno službo in zdravstveno negovalno službo. V svoje delo vključuje prostovoljce in javne delavce.

Vključena je še gospodinja usklajevalka oskrbe. Odgovorna je za organizacijo in vzdrževanje higiene ter čistoče v Domu, informira zunanje uporabnike glede dostave kosil na dom in z njimi sklene dogovor o dostavi. Pri tem sodeluje z vodjo kuhinje. Vključuje pa se tudi v aktivnosti in programe, ki jih za stanovalce organizira in koordinira strokovna delavka za storitve.