Praktično usposabljanje dijakov in študentov

Naš Dom je učna baza za dijake srednje zdravstvene šole in študente zdravstvene nege ter študente nekaterih drugih fakultet. Dijaki in študentje prihajajo iz Ljubljane,  Jesenic in Novega mesta. Ob prihodu v Dom jih seznanimo s požarnim redom, podamo napotke za varno delo in jim predstavimo naš Dom. Največ dijakov in študentov je razporejenih na negovalna oddelka, kjer se urijo v opravljanju zdravstvene nege in oskrbe stanovalca, spoznajo medicinsko tehnične postopke in pri njih sodelujejo.  Dijaki in študentje prakso opravljajo pod mentorstvom zaposlenih, z njimi delajo v paru. Veliko dijakov in študentov pove, da imajo zelo lepo izkušnjo dela pri nas, zato zaprosijo za poletno delo.