Splošna služba

Direktor skrbi za uspešno in zakonito delovanje Doma.

Poslovni sekretar ureja in organizira tajniška opravila v Domu ter vodi vso prejeto in odposlano dokumentacijo Doma.

Pomočnik direktorja opravlja naloge oblikovanja in izvajanja kadrovske politike Doma in vodi receptorsko službo.

Delo v recepciji je predvsem neposredno delo z ljudmi, stanovalci, drugimi uporabniki, svojci, obiskovalci in zaposlenimi, saj receptor predstavlja prvi stik z vsakim obiskovalcem Doma.

Za pravilno izvajanje postopkov javnega naročanja skrbi strokovna sodelavka za javna naročila.