Tehnična služba

V pralnici poskrbijo, da je perilo stanovalcev, delavcev in Domsko perilo čisto in zlikano. Opravijo tudi manjša šiviljska popravila.

Osnovno poslanstvo vzdrževalcev je vzdrževanje hiše (zgradbe, opreme in okolice) ter zagotavljanje prijetnih, kvalitetnih in varnih pogojev bivanja.

Ekonom opravlja nabavo blaga za potrebe Doma in skrbi za pravilno skladiščenje živil in blaga. Skrbi pa tudi za redno vzdrževanje in tehnično brezhibnost službenega vozila.