Služba zdravstvene nege in oskrbe

Zdravstveno negovalne storitve se izvaja 24 ur na dan in vse dni v letu, stanovalcem pa v Domu želijo nuditi celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten tim zdravstveno negovalne službe in oskrbe. Zdravstveno negovalni tim sestavljajo vodja ZNO, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji/ negovalci in strežniki. Zdravstveno nego in oskrbo se izvaja na dveh negovalnih oddelkih, dveh stanovanjskih oddelkih  in na oddelku mlajših invalidov.

V skrbi za dobro psihofizično počutje stanovalcev sta zelo pomembni fizioterapija in delovna terapija.

Zdravstvena nega  in oskrba predstavlja pomoč stanovalcem pri opravljanju življenjskih aktivnosti, ki jih ne morejo več izvajati sami. Poslanstvo negovalne službe je nudenje kakovostne oskrbe in visoko strokovne zdravstvene nege, kar poleg specializiranih storitev vključuje normalizacijo oz. zagotavljanje domačnosti, to je, da vsakdan naših stanovalcev čim bolj približamo njihovim navadam, posebnostim in kulturi življenja, ki so jo živeli v svojem domačem okolju. Stanovalce vzpodbujajo, da čim dlje ohranijo samostojnost pri tistih aktivnostih, ki jih še zmorejo, in okrepijo zdravje in jim s tem omogočajo življenje v okvirih, kot jim ga dopušča starost in njihovo zdravstveno stanje.

S strpnostjo in prijaznim načinom komuniciranja zaposleni stanovalcem nudijo:

  • strokovno izvajanje postopkov zdravstvene nege
  • izvajanje medicinsko tehničnih posegov in pomoč
  • evidentiranje storitev in vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije
  • delo v ambulanti
  • izvajanje osnovne in socialne oskrbe
  • stalen nadzor nad počutjem in zdravstvenim stanjem stanovalcev in ukrepanje v nujnih primerih

Za zdravljenje in spremljanje zdravstvenega stanja skrbi zdravnica splošne medicine, ki je Domu prisotna vsak dan od ponedeljka do petka. Zdravnico stanovalci obiščejo v domski ambulanti, v kolikor pa tega ne zmorejo, jih zdravnica obišče in pogleda v sobah. V času odsotnosti zdravnice se zaposleni po potrebi posvetujejo s službo splošne nujne medicinske pomoči. Enkrat na 14 dni je v Domu prisoten tudi zdravnik psihiater v popoldanskih urah, ki stanovalce obišče glede na njihove potrebe in po naročilu zdravnice splošne medicine.