Pritožbene poti

Uporabnik se s pritožbo najprej obrne na pristojne delavce doma ali na Svet stanovalcev, kasneje pa lahko na različne druge pristojne organe, glede na naravo njegove pritožbe.

Vse pritožbene poti, ki so uporabniku v Domu na voljo pri uveljavljanju svojih pravic, so navedene na vidnem mestu na oglasni deski.

Pritožbene poti