Pravice in obveznosti stanovalcev

Pravice in obveznosti uporabnikov so natančno opisane v hišnem redu, ki ga prejme vsak uporabnik ob sprejemu v Dom. Gre za  vzajemno spoštovanje in upoštevanje pravic  ter obveznosti uporabnikov in delavcev.