Postopek v primeru smrti stanovalca ali odhod iz doma

V primeru, ko stanovalec v Domu umre, zaposleni obvestijo svojce in prosijo, da se oglasijo v socialni službi. Tam dobijo vse potrebne napotke in druge informacije za nadaljnje urejanje. Svojci so dolžni izprazniti sobo najkasneje v roku treh dni po smrti stanovalca, s tem da poravnajo stroške manjkajočih dni do izpraznitve. Svojci odpeljejo vse osebne stvari in predmete, ki so jih tekom bivanja pripeljali.

Odhod iz doma

Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik lahko kadarkoli vloži predlog za premestitev ali odpust. Premestitev ali odpust pa iz določenih razlogov lahko predlaga tudi Dom, predvsem zaradi hujših kršitev hišnega reda. V obeh primerih se z uporabnikom sklene sporazumna razveza dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemu.