Izhodi, odsotnosti in obiski

Stanovalci Doma so lahko odsotni iz različnih razlogov: dnevno odhajajo po opravkih, k svojcem, ob vikendih domov, na počitnice, v zdravilišče in podobno. Odsotni so tudi zaradi sprejema na zdravljenje ali rehabilitacijo.
Svojo odsotnost sporočijo dežurni medicinski sestri in receptorju ter oddajo ključ sobe na recepciji.

V skladu s predpisi se cena oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil, če je odsotnost najavljena vsaj dva dni prej. Če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Dom je odprt za obiske vsak dan. Izven časa, določenega za obiske, imajo svojci stanovalcev možnost vstopa v izjemnih primerih in ob predhodnem soglasju odgovornega delavca doma.