Sprejem

S sprejemom v Dom postanete član velike družine z 223 stanovalci. Sprejem se opravi z dnem, ki je določen v sklenjenem dogovoru. Ob prihodu v Dom se uporabnika seznani z vsemi za življenje v Domu pomembnimi zadevami, z zaposlenimi, razporeditvijo prostorov in s hišnim redom.

Uporabnik je ob sprejemu dolžan začasno predložiti zdravstveno kartico, podati podatke za izpolnitev osebnega kartona in zagotoviti prenos zdravstvene kartoteke, v kolikor se odloči za spremembo osebnega zdravnika.

Osebno perilo uporabnika mora biti oštevilčeno s številkami, ki jih prevzame v socialni službi ob podpisu dogovora. Po dogovoru in v skladu s hišnim redom lahko prinese tudi druge osebne predmete oziroma opremo.

Zaposleni želijo, da bi bivanje v Domu čim bolj prilagodili navadam in potrebam uporabnika, zato si s skupnim sodelovanjem prizadevajo, da so doseženi čim boljši pogoji za življenje in počutje.