Zahvale svojcev in stanovalcev

Stanovalec gospod Jožef Berden je dne 30.9.2021 napisal zahvalo:

Hvala vsemu osebju Doma za nego in pomoč v prid nam. Posebno zdravnici, sestram in fizioterapiji ter kuharjem in vsem, ki so v pomoč nam!