Zdravstvena nega

Negovalke doma starejših občano s prebivalko.Zaposleni v Domu si prizadevajo, da je stanovalcem zagotovljena ustrezna strokovna zdravstvena nega, oskrba in pomoč. Spodbujajo k ohranjanju čim večje samostojnosti in krepitvi zdravja. S tem jim omogočajo življenje v okvirih, kot jim ga dopušča visoka starost in njihovo zdravstveno stanje.

S strpnostjo in prijaznim načinom komuniciranja je stanovalcem na voljo:

  • strokovno izvajanje postopkov zdravstvene nege
  • izvajanje medicinsko tehničnih posegov in pomoč
  • evidentiranje storitev in vodenje zdravstveno negovalne dokumentacije
  • delo v ambulanti
  • izvajanje osnovne in socialne oskrbe
  • stalen nadzor nad počutjem in zdravstvenim stanjem stanovalcev in ukrepanje v nujnih primerih