Osnovna in socialna oskrba

Slika uslužbenk doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Zavedamo se, da je prvi kontakt z vami temelj za trden in enakopraven osebni odnos, zato razvijamo tople in pristne stike. Novim stanovalcem pomagamo, da iz svojih bogatih in neponovljivih življenjskih izkušenj črpajo moč za življenje v novem okolju. Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami vedno obrnejo na socialno službo. Ponujamo strokovno pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, sodelujemo z ostalimi službami v Domu in z zunanjimi institucijami.

V sklopu osnovne in socialne oskrbe deluje tudi gospodinja usklajevalka oskrbe, ki je odgovorna za organizacijo vzdrževanja higiene in čistoče, informiranje zunanjih uporabnikov in sklepanje dogovorov storitve dostave kosil na dom, pri čemer sodeluje z vodjo kuhinje, vključuje pa se tudi v aktivnosti in programe, ki jih za stanovalce izvaja in koordinira strokovni delavec storitve.