Zahvala OŠ Danile Kumar

Zahvala OŠ Danile Kumar 

Zahvaljujemo se Osnovni šoli Danile Kumar od katere smo prejeli čestitke za naše stanovalce in zaposlene z lepimi željami.

Zahvala OŠ Danile Kumar