Zahvala Le Mousse Goose

Zahvala Le Mousse Goose 

Iskreno se zahvaljujemo ga. Luciji Vučak (Le Mousse Goose) za donacijo čudovitih in okusnih tortic za naše stanovalce.

 

 

 

Zahvala Le Mousse Goose