Obvestilo z dne 7.9.2020

Obvestilo z dne 7.9.2020

Spoštovani!

Vlada RS je v Ur. l. RS, št. 95/2020 z dne 7.7.2020 domove za starejše razglasila za ogrožena območja, na katere se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerih so možnosti za širjenje okužbe z navedeno nalezljivo boleznijo. Ob upoštevanju odredbe je potrebno v domovih za starejše izvajati preventivne zaščitne ukrepe, z namenom, da preprečimo vnos okužbe z virusom Covid-19.

Obiski v Domu se še vedno izvajajo izključno na podlagi predhodne telefonske najave v recepciji Doma, na telefonski številki 01/5896-750 ali na elektronskem naslovu info@dsolj-bezigrad.si od ponedeljka do petka do 12. ure. O terminu obiska vas bo obvestila socialna delavka.

Prosimo, da se obiskovalci držite dogovorjene ure in se brez spremstva zaposlenega ne gibate prosto po Domu. Obiski se bodo izvajali na zunanjih površinah in le izjemoma v sobi stanovalca. Prosimo, da se v času obiska posvetite le tistemu stanovalcu, ki ste ga obiskali in ne obiskujete drugih stanovalcev.

Vsak obiskovalec se mora najprej javiti na recepciji, ob prihodu v Dom mora imeti svojo kirurško masko (in ne maske iz blaga), na vhodu si mora razkužiti roke in receptorju predati IZJAVO o svojem zdravju in odsotnosti znakov, ki bi nakazovali na morebitne simptome okužbe (izjavo lahko predhodno izpolnite že doma ali ob obisku pri receptorju). Receptor vam bo ob prihodu izmeril telesno temperaturo.

V primeru, da boste odklanjali uporabo kirurške maske ali ne boste upoštevali vseh ukrepov preprečevanja okužb, se izvedba obiska odkloni.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije vas prosimo, da upoštevate vse preventivne ukrepe za preprečevanje vnosa okužbe in na obisk prihajate zdravi. Obisk odsvetujemo vsaj 14 dni po vrnitvi iz tujine oziroma, če ste bili v stiku z osebo, ki ji je bila odrejena karantena.

Stanovalce, ki Dom zapuščajo zaradi nujnih opravkov, sprehodov ali drugih osebnih razlogov prosimo, da izven Doma strogo upoštevajo preventivne ukrepe.

V primeru, da se bo epidemiološka slika v okolju še poslabšala ali v primeru vnosa virusa v Dom, bomo morali uvesti strožje omejitve pri obiskih ali neposredne stike s stanovalci celo začasno prekiniti.

Prosimo vas, da ravnate odgovorno do sebe in drugih ter upoštevate priporočila in preventivne ukrepe za preprečevanja vnosa okužbe COVID-19.

S spoštovanjem.

Marjeta Maruša Kerč, direktorica

 

 

Obvestilo z dne 7.9.2020