NASTOP PARTIZANSKEGA PEVSKEGA ZBORA

Dan mladosti bomo letos obeležili s Partizanskim pevskim zborom. Pevski zbor je bil ustanovljen 20. aprila 1944 v vasi Planina pod Mirno goro nad Semičem pod imenom Invalidski pevski zbor. Njihov namen je negovanje spomina na partizansko pesem in pesmi odpora kot prispevek h kulturi naroda, ki izvira iz narodno-osvobodilne borbe za svobodo ter varovanje partizanske pesmi kot kulturne dediščine.

Vabljeni!

KDAJ: v sredo, 24.05., ob 15:00

KJE: v veliki jedilnici

NASTOP PARTIZANSKEGA PEVSKEGA ZBORA