Kognitivni treningi

V okviru Inštituta za kineziološke raziskave se pri nas izvajajo kognitivni treningi. Treningi potekajo dvakrat tedensko.

Stanovalci naloge rešujejo preko računalnika. Naloge so prilagojene na stopnjo zmogljivosti posameznika .