Storitve za stanovalce

Kaj vam Dom ponuja

Delavci se trudijo, da stanovalcem zagotovijo čim bolj kakovostno oskrbo in zdravstveno nego ter sledijo cilju opravljanja naloge nadomestne družine, zato je velik poudarek na varnosti, medsebojni povezanosti in pomoči, spoštljivim medsebojnim odnosom, domačnostjo ter spoštovanjem osebne svobode stanovalca.