Predstavitev služb

Delo v Domu poteka v različnih službah, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo ter strokovno izpopolnjujejo:

  • Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno negovalne storitve 24 ur na dan in vse dni v letu, stanovalcem pa se trudijo nuditi celostno in individualno obravnavo, za kar skrbi celoten tim zdravstveno negovalne službe in oskrbe. Zdravstveno negovalni tim sestavljajo vodja ZNO, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji/negovalci, oskrbovalci in strežniki. Zdravstveno nego in oskrbo izvajajo na dveh negovalnih oddelkih, dveh stanovanjskih oddelkih  in na oddelku mlajših invalidov.
  • Službo za osnovno in socialno oskrbo sestavljajo jo vodja službe za osnovno in socialno oskrbo, socialna delavka, strokovna sodelavka, ki skrbi za storitve, gospodinja Doma in delavci za vzdrževanje čistoče.
  • Tehnično službo sestavljajo delavci, ki skrbijo za pranje in likanje perila, vzdrževanje prostorov in opreme ter ekonom.
  • V splošni službi se izvajajo tajniška, kadrovska in administrativna dela, postopki javnega naročanja in receptorska služba, ki jih opravljajo poslovna sekretarka, strokovna sodelavka, direktor in pomočnik direktorja ter dva receptorja.
  • Finančno računovodsko službo sestavljajo vodja službe in dve računovodski delavki, ki opravljajo dela obračuna storitev, obračuna plač in ostala finančno knjigovodska dela.
  • Prehrambeno službo sestavljajo vodja kuhinje, kuharji in pomočniki kuharjev, ki poskrbijo za okusne in uravnotežene obroke in natakarji, ki hrano servirajo in postrežejo.