Javna naročila

Trenutno imamo objavljeno javno naročilo za:

Gradbeno obrtniška dela v V. nadstropju z dobavo in montažo pohištva ter inštalacijska dela,

pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, za potrebe Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad

  1. Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila